Falla Joan Ramón Jiménez 1997

Fallera Major

Maite Ortega i Martorell

President

Enrique Cerdà i Martínez

Fallera Major Infantil

Maria Teresa Tolosa i Ferri

President Infantil

Francesc Moraleda i Santos

Monument

LEMA:       Les mil i una del turisme

ARTISTA:  Bernat Román Guirau

SECCIÓ:    Especial

PREMI:      1r Premi

Monument infantil

LEMA:        D'excursió

ARTISTA:   Alfredo Bernat Cano

SECCIÓ:     Primera

PREMI:       3r Premi

BANDERINS ACONSEGUITS