Falla Joan Ramón Jiménez 1996

Fallera Major

Isabel Maria Gozalbez i Baraza

President

Enrique Cerdà i Martínez

Fallera Major Infantil

Sandra Soriano i Coll

President Infantil

Vicent Chafer i Molina

Monument

LEMA:       La seducció de les falles

ARTISTA:  Bernat Román Guirau

SECCIÓ:    Especial

PREMI:      2n Premi

Monument infantil

LEMA:        Menjars típics al llarg de tot l'any

ARTISTA:   Alfredo Bernat Cano

SECCIÓ:     Primera

PREMI:       1r Premi

BANDERINS ACONSEGUITS