Falla Joan Ramón Jiménez 1992

Fallera Major

Rosa Maria Borredà i Gutiérrez

President

Enrique Cerdà i Martínez

Fallera Major Infantil

Sònia Castells i Hernando

President Infantil

Carlos Lloret i Rosa

Monument

LEMA:       Quina morterada

ARTISTA:  Xavier Herrero Martínez

SECCIÓ:    Especial

PREMI:      3r Premi

Monument infantil

LEMA:        Les festes populars

ARTISTA:   Xavier Herrero Martínez

SECCIÓ:     Primera

PREMI:       1r Premi

BANDERINS ACONSEGUITS