Falla Joan Ramón Jiménez 1979

Fallera Major

Rafaela Taengua i Gallego

President

Rafael Cerdà i Grau

Fallera Major Infantil

Eva Maria Nicolàs i Tortosa

President Infantil

José Manuel Gómez i Pla

Monument

LEMA:       La cam

ARTISTA:  F. Aguillero

SECCIÓ:    Segona

PREMI:      2n Premi

Monument infantil

LEMA:        El follet i la nit

ARTISTA:   La Comissió (F. Aguilleiro)

SECCIÓ:     Segona

PREMI:       2n Premi

BANDERINS ACONSEGUITS