Falla Ferroviària 2019

Fallera Major

Cristina Albuixech i Ávila

President

Ginés Medina i Bellido

Fallera Major Infantil

Alba Grau i Llinas

President Infantil

Hugo Perales i Quiles

Monument

LEMA:       Eres màgia

ARTISTA:  Josep Almiñana García

SECCIÓ:    Especial

PREMI:      4t Premi

Ninot d'Exposició

LEMA:       

ARTISTA:  Josep Almiñana García

SECCIÓ:    Especial

PREMI:      3r Premi

Monument infantil

LEMA:        Per què no

ARTISTA:   Josep Almiñana García

SECCIÓ:     Especial

PREMI:       4t Premi

LLIBRET DE FALLA:

BANDERINS ACONSEGUITS