Falla Ferroviària 2023

Fallera Major

Joana Francés i Gómez

Junta gestora

Anna Lluch Ortolà, Maruja Ortolà Morant, Dani Pastor Cuquerella i David Sánchez Sánchez

Fallera Major Infantil

Concheta Pérez i Beltrán

President Infantil

Nicolás Mateu i Cortell

Monument

LEMA:       El circ

ARTISTA:  Palacio i Serra

SECCIÓ:    Especial

PREMI:      2n Premi

Ninot d'Exposició

LEMA:       El circ

ARTISTA:  Palacio i Serra

SECCIÓ:    Especial

PREMI:      2n Premi

Monument infantil

LEMA:        Flama

ARTISTA:   Xavi Ureña Rodenes

SECCIÓ:     Especial

PREMI:       2n Premi

Ninot Infantil d'Exposició

LEMA:       “Flama” Els orígens del foc

ARTISTA:   Xavi Ureña Rodenes

SECCIÓ:     Especial

PREMI:       5é Premi

LLIBRET DE FALLA

BANDERINS ACONSEGUITS