Falla Ferroviària 2022

Fallera Major

María Bautista i Mollà

President

Junta Gestora

Fallera Major Infantil

Pilar Perales i Carabella

President Infantil

Dani Pastor i Miñana

Monument

LEMA:       Malèfics

ARTISTA:   Palacio y Serra

SECCIÓ:    Especial

PREMI:      1r Premi (Millor Monument de Xàtiva)

Ninot d'Exposició

LEMA:       Bellatrix

ARTISTA:   Palacio y Serra

SECCIÓ:    Especial

PREMI:      2n Premi

Monument infantil

LEMA:        Artistes

ARTISTA:    Josep Almiñana García

SECCIÓ:     Especial

PREMI:       3r Premi

Ninot Infantil d'Exposició

LEMA:       José de Ribera

ARTISTA:   Josep Almiñana García

SECCIÓ:    Especial

BANDERINS ACONSEGUITS