Falla Ferroviària 2016

Fallera Major

Mercé Huerta i Serrano

Presidenta

Maruja Ortolá i Morant

Fallera Major Infantil

Eva Garcia i Reig

President Infantil

Hugo Medina i Pérez

Monument

LEMA:       La música d’un poble

ARTISTA:  Xavier Herrero Martínez

SECCIÓ:    Especial

PREMI:      4t Premi

Ninot d'Exposició

ARTISTA:  Xavier Herrero Martínez

SECCIÓ:    Especial

Monument infantil

LEMA:        Baby falla

ARTISTA:   Josep Almiñana Garcia

SECCIÓ:     Especial

PREMI:       1r Premi (Millor Monument Infantil de Xàtiva)

Ninot Infantil d'Exposició

ARTISTA:  Josep Almiñana Garcia

SECCIÓ:    Especial

LLIBRET DE FALLA:

LLIBRET DE FALLA:

BANDERINS ACONSEGUITS