Falla Ferroviària 1999

Fallera Major

Lourdes Cuenca i Ballester

President

Vicent Lluch i Bellver

Fallera Major Infantil

Raquel Muñoz i Pastor

President Infantil

Ferràn Agustí i Audivert

Monument

LEMA:       El major espectacle del “mon-icipi”

ARTISTA:  Juane Cortell Dasca

SECCIÓ:    Primera

PREMI:      2n Premi

Monument infantil

LEMA:        Juguem a joguines?

ARTISTA:   Juanjo Vidal Blesa

SECCIÓ:     Primera

PREMI:       Accèssit

BANDERINS ACONSEGUITS