Falla Ferroviària 1998

Fallera Major

Amelia Valiente i Albentosa

President

Robert Pérez i Martínez

Fallera Major Infantil

Anna Maria Huerta i Ortolá

President Infantil

Albert Bautista i Moya

Monument

LEMA:       Un món foradat

ARTISTA:  Bernat Román Guirau

SECCIÓ:    Especial

PREMI:      3r Premi

Monument infantil

LEMA:        Matrícula d'honor

ARTISTA:   Juanjo Vidal Blesa

SECCIÓ:     Primera

PREMI:       Accèssit

BANDERINS ACONSEGUITS