Falla Ferroviària 1983

Fallera Major

Sónia María Martínez i Pérez

President

Amador Cano i Angulo

Fallera Major Infantil

Eva María Prieto i García

President Infantil

José María Prieto i García

Monument

LEMA:       Llibertat d'expresió

ARTISTA:  Andreu Martorell

SECCIÓ:    Especial

PREMI:      3r Premi

Monument infantil

LEMA:        Contes de xiquets i animalets

ARTISTA:   Andreu Martorell

SECCIÓ:     Tercera

PREMI:       2n Premi

BANDERINS ACONSEGUITS