Falla Ferroviària 1982

Fallera Major

Carmen Francisca García i Terol

President

Amador Cano i Angulo

Fallera Major Infantil

Belinda Moscardó i Bacete

President Infantil

Josep Antoni Reig i del Pino

Monument

LEMA:       Per ha tot aplega l'hora

ARTISTA:   Andreu Martorell

SECCIÓ:    Tercera

PREMI:      4t Premi

Monument infantil

LEMA:        Els xiquets

ARTISTA:    La Comissió

SECCIÓ:     Segona

PREMI:       3r Premi

BANDERINS ACONSEGUITS