Falla Ferroviària 1980

Fallera Major

Ana María Catalá i Mateu

President

Amador Cano i Angulo

Fallera Major Infantil

Joaquina Albero i Benavent

President Infantil

Josep Antoni Reig i del Pino

Monument

LEMA:       El pas del temps

ARTISTA:  Andreu Martorell

SECCIÓ:    Especial

PREMI:      2n Premi

Monument infantil

LEMA:        Dislandia

ARTISTA:   Andreu Martorell

SECCIÓ:     Primera

PREMI:       3r Premi

BANDERINS ACONSEGUITS