Falla Ferroviària 1979

Fallera Major

María Inés Cano i Esparza

President

Amador Cano i Angulo

Fallera Major Infantil

Josepa Dolors Delgado i García

President Infantil

Raúl Hernandez i Bacete

Monument

LEMA:       Monaes

ARTISTA:   Joaquín Dolz

SECCIÓ:    Segona

PREMI:      3er Premi

Monument infantil

LEMA:        Jocs

ARTISTA:    Joaquín Dolz

SECCIÓ:     Tercera

PREMI:       2n Premi

BANDERINS ACONSEGUITS