Falla Ferroviària 1978

Fallera Major

María Júlia Martínez i García

President

Amador Cano i Angulo

Fallera Major Infantil

María Ángeles Gabaldón i Rodríguez

President Infantil

Edelmiro Cuenca i Cuenca

Monument

LEMA:       La guerra del combustible

ARTISTA:   Bernardo Javier Iñigo

SECCIÓ:    Primera

PREMI:      2n Premi

Monument infantil

LEMA:        En l’estiu, tot el món viu

ARTISTA:    C. Bustamante

SECCIÓ:     Especial

PREMI:       3r Premi

BANDERINS ACONSEGUITS