Falla Espanyoleto 2018

Fallera Major

Amparo Vidal i Revert

President

Alberto Ordiñana i Gil

Fallera Major Infantil

Irene Garcia i Navarro

President Infantil

Àlex Salas i Garcia

Monument

LEMA:       El llenguatge dels sentiments

ARTISTA:  Pere Baenas García

SECCIÓ:    Especial

PREMI:      2n Premi

Ninot d'Exposició

ARTISTA:   Pere Baenas García

SECCIÓ:     Especial

PREMI:       2n Premi

Monument infantil

LEMA:        La primera vegada

ARTISTA:   Ramón Olivares Garrigós

SECCIÓ:     Especial

PREMI:       3r Premi

Ninot Infantil d'Exposició

LEMA:       Irene i Àlex

ARTISTA:  Ramón Olivares Garrigós

SECCIÓ:    Especial

PREMI:      2n Premi

LLIBRET DE FALLA:

BANDERINS ACONSEGUITS