Falla Espanyoleto 1983

Fallera Major

Inma Burguet i Martínez

President

Juan Tormo i Esparza

Fallera Major Infantil

Teresa Richart i Diego

President Infantil

Francisco Guerrero i Almiñana

Monument

LEMA:       Al pas que anem…

ARTISTA:  Antoni Grau Cros

SECCIÓ:    Primera

PREMI:      2n Premi

Monument infantil

LEMA:        Costums valencianes

ARTISTA:   Paco Roca Chorques

SECCIÓ:     Primera

PREMI:       2n Premi

BANDERINS ACONSEGUITS