Falla Espanyoleto 1978

Fallera Major

Marian Richart i Diego

President

Vicente Burguet i Montes

Fallera Major Infantil

Teresa Tormo i Aldeguer

President Infantil

Juan Carlos Martínez i Marzal

Monument

LEMA:       Refresc d'estiu

ARTISTA:  La Comissió

SECCIÓ:    Segona

PREMI:      3r Premi

Monument infantil

LEMA:        L'hora dels contes

ARTISTA:   La Comissió

SECCIÓ:     Segona

PREMI:       3r Premi

BANDERINS ACONSEGUITS