Falla Espanyoleto 1976

Fallera Major

Maria Jesús Martínez i Andrés

President

Juan Tormo i Esparza

Fallera Major Infantil

Maria Isabel Tormo i Aldeguer

President Infantil

José Roca i Tomás

Monument

LEMA:       Aquest poble somiador

ARTISTA:  La Comissió

SECCIÓ:    Primera

PREMI:      3r Premi

Monument infantil

LEMA:        Il.lusions infantils

ARTISTA:   Paco Roca Chorques

SECCIÓ:     Primera

PREMI:       2n Premi

BANDERINS ACONSEGUITS