Falla Espanyoleto 1975

Fallera Major

Rosi Tormo i Roca

President

Juan Tormo i Esparza

Fallera Major Infantil

Edurne Tormo i Barberá

President Infantil

Sergio Tormo i Barberá

Monument

LEMA:       Jocs

ARTISTA:  La Comissió

SECCIÓ:    Tercera

PREMI:      2n Premi

Monument infantil

LEMA:        Il.lusió infantil

ARTISTA:   Paco Roca Chorques

SECCIÓ:     Tercera

PREMI:       2n Premi

BANDERINS ACONSEGUITS