Falla Espanyoleto 1969

Fallera Major

Maria Nieves Alonso i Vidal

President

Juan Tormo i Esparza

Monument

LEMA:       Injusticies

ARTISTA:  Antoni Grau Tomás

SECCIÓ:    

PREMI:      3r Premi

BANDERINS ACONSEGUITS