Falla Espanyoleto 2023

Fallera Major

Marta Perales i Pastor

President

Sergio Tormo i Vázquez

Fallera Major Infantil

Leire Carralero i García

President Infantil

Alejandro Valencia i Navarro

Monument

LEMA:       No hi ha que ser adiví

ARTISTA:  Sergio Lis

SECCIÓ:    Especial

PREMI:      6é Premi

Ninot d'Exposició

LEMA:       Molt de soroll i poques anous

ARTISTA:  Sergio Lis

SECCIÓ:    Especial

PREMI:      4t Premi

Monument infantil

LEMA:        La xati-band

ARTISTA:   Joaquín Rubio

SECCIÓ:     Especial

PREMI:       3r Premi

Ninot Infantil d'Exposició

LEMA:        Visitant el cau de l'avi conill

ARTISTA:   Joaquín Rubio

SECCIÓ:     Especial

PREMI:       3r Premi

LLIBRET DE FALLA

BANDERINS ACONSEGUITS