Falla Corts Valencianes 2016

Fallera Major

Sense Fallera Major

President

Junta Gestora

Fallera Major Infantil

Idoya Moreno i Pérez

President Infantil

Hugo Martínez Amorós

Monument

LEMA:       Malalties de tots els dies

ARTISTA:  Xavier Herrero Martínez

SECCIÓ:    Tercera

PREMI:      1r Premi

Ninot d'Exposició

LEMA:       

ARTISTA:  Xavier Herrero Martínez

SECCIÓ:    Tercera

PREMI:      2n Premi

Monument infantil

LEMA:        La bella fallera

ARTISTA:   Alfredo Bernat Cano

SECCIÓ:     Tercera

PREMI:       4t Premi

Ninot Infantil d'Exposició

LEMA:       

ARTISTA:  Alfredo Bernat Cano

SECCIÓ:    Tercera

PREMI:      

LLIBRET DE FALLA:

BANDERINS ACONSEGUITS