Falla Cid – Plaça Trinitat 2016

Fallera Major

Kabara Moscardó i Guaita

President

Jorge Gómez i Martínez

Fallera Major Infantil

Carla Tortosa i Egea

President Infantil

Clemente Morales i Benito

Monument

LEMA:       En l’época migeval… hi hà molt de pardal

ARTISTA:  José Ramón Espuig Escrivá

SECCIÓ:    Primera

PREMI:      2n Premi

Ninot d'Exposició

ARTISTA:  José Ramón Espuig Escrivá

SECCIÓ:   Primera

PREMI:      2n Premi

Monument infantil

LEMA:        Glub Glub

ARTISTA:   La Comissió

SECCIÓ:     Segona

PREMI:       1r Premi

Ninot Infantil d'Exposició

ARTISTA:  La Comissió

SECCIÓ:    Segona

PREMI:      1r Premi

BANDERINS ACONSEGUITS