Falla Cid – Plaça Trinitat 2014

Fallera Major

Paqui Remón i Cáceres

President

Francisco Sisternes i Morales

Fallera Major Infantil

Miriam Hidalgo i Remón

President Infantil

Luis Montell i Mira

Monument

LEMA:       El blues de les falles

ARTISTA:  José Ramón Espuig Escrivá

SECCIÓ:    Tercera

PREMI:      1r Premi

Ninot d'Exposició

LEMA:       Il.legals

ARTISTA:  José Ramón Espuig Escrivá

SECCIÓ:    Tercera

PREMI:      

Monument infantil

LEMA:        Històries del medievo

ARTISTA:   La comissió

SECCIÓ:     Tercera

PREMI:       2n Premi

Ninot Infantil d'Exposició

LEMA:       Besa'm

ARTISTA:  La comissió

SECCIÓ:    Tercera

PREMI:      1r Premi

BANDERINS ACONSEGUITS