Falla Cid – Plaça Trinitat 2010

Fallera Major

Rosa Emilia Vidal i Roca

President

Miguel Mira i Piqueres

Fallera Major Infantil

Lucia Vidal i Real

President Infantil

Sense President Infantil

Monument

LEMA:       Les noves lleis

ARTISTA:  CID Construccions i diligències

SECCIÓ:    Segona

PREMI:      Accèssit

Monument infantil

LEMA:        És digital?

ARTISTA:   Ingeni i Gràcia

SECCIÓ:     Primera

PREMI:       Accèssit

BANDERINS ACONSEGUITS