Falla Cid – Plaça Trinitat 1999

Fallera Major

Adela Samit i Francés

President

Ricardo Marí i Guerrero

Fallera Major Infantil

Laura Mollà i Cosme

President Infantil

David Agustí i Català

Monument

LEMA:       A veure-les vindre

ARTISTA:  La Comissió

SECCIÓ:    Tercera

PREMI:      Accèssit

Monument infantil

LEMA:        Safari

ARTISTA:   VA.CLI.VE.

SECCIÓ:     Tercera

PREMI:       Accèssit

BANDERINS ACONSEGUITS