Falla Cid – Plaça Trinitat 1992

Fallera Major

Mercedes Benito i Torregrosa

President

Ricardo Marí i Guerrero

Fallera Major Infantil

Lorena Molina i Martí

President Infantil

Rafael Pérez i García

Monument

LEMA:       Guanyar diners

ARTISTA:  Miguel Banaclocha

SECCIÓ:    Tercera

PREMI:      7é Premi

Monument infantil

LEMA:        Al só del 92

ARTISTA:   MA.MI.ÇI.MI.

SECCIÓ:     Tercera

PREMI:       7é Premi

BANDERINS ACONSEGUITS