Falla Cid – Plaça Trinitat 1991

Fallera Major

Mercedes Benito i Torregrosa

President

Ricardo Marí i Guerrero

Fallera Major Infantil

Lorena Molina i Martí

President Infantil

Carles Pérez i García

Monument

LEMA:       El baul de les sorpreses

ARTISTA:  Germans Banaclocha

SECCIÓ:    Tercera

PREMI:      8é Premi

Monument infantil

LEMA:        Desperdicis

ARTISTA:   La Comissió

SECCIÓ:     Tercera

PREMI:       7é Premi

BANDERINS ACONSEGUITS