Falla Cid – Plaça Trinitat 1979

Fallera Major

Maria Dolors Ferrando i Boscá

President

Josep F. Mira i Manzanaro

Fallera Major Infantil

Alba Maria Martí i Sanjuán

President Infantil

Josep Gutierrez i Ballester

Monument

LEMA:       Jocs

ARTISTA:  Antoni Grau Cros

SECCIÓ:    Tercera

PREMI:      4t Premi

Monument infantil

LEMA:        Escola a gust de tots

ARTISTA:   La Comissió

SECCIÓ:     Tercera

PREMI:       1r Premi

BANDERINS ACONSEGUITS