Falla Cid – Plaça Trinitat 1951

Fallera Major

Nieves Esplugues i Pastor

Monument

LEMA:       Encara que la mona es vista de seda, mona es queda

ARTISTA:  José Castelló Morant (Pepico)

BANDERINS ACONSEGUITS