Falla Cid-Plaça Trinitat 2023

Fallera Major

Lucía Vidal i Real

Presidenta

Gloria Marí i Ballester

President Infantil

Joaquín Pereira i Real

Monument

ARTISTA:   Xavier Herrero Martínez

SECCIÓ:     Tercera

PREMI:       3r Premi

Ninot d'Exposició

LEMA:       Jai Ho

ARTISTA:  Rafael Lidon Santacreu

SECCIÓ:    Tercera

PREMI:      2n Premi

Monument Infantil

ARTISTA:  Xavier Herrero Martínez

SECCIÓ:    Tercera

PREMI:      5é Premi

Ninot Infantil d'Exposició

LEMA:       Els somnis sempre juguen

ARTISTA:  Rafael Lidon Santacreu

SECCIÓ:    Tercera

PREMI:      3r Premi

LLIBRET DE FALLA

BANDERINS ACONSEGUITS