Falla Cid – Plaça Trinitat 2004

Fallera Major

Maria Teresa Armero i Nieto

President

Ricardo Marí i Guerrero

Fallera Major Infantil

Maria Vicenta Moscardó i Durá

President Infantil

Daniel Agulló i Alfonso

Monument

LEMA:       Segur que hi han

ARTISTA:  La Comissió

SECCIÓ:    Tercera

PREMI:      Accèssit

Monument infantil

LEMA:        I després de falles…

ARTISTA:   Ingeni i Gràcia

SECCIÓ:     Tercera

PREMI:       Accèssit

BANDERINS ACONSEGUITS