Falla Cid – Plaça Trinitat 2000

Fallera Major

Glòria Marí i Ballester

President

Ricardo Marí i Guerrero

Fallera Major Infantil

Beatriz M. Esperanza Soro i Ferri

President Infantil

José Ángel García i Soler

Monument

LEMA:       Des de temps dels moros

ARTISTA:  La Comissió

SECCIÓ:    Segona

PREMI:      Accèssit

Monument infantil

LEMA:        L'estiu

ARTISTA:   VA.CLI.VE.

SECCIÓ:     Tercera

PREMI:       3r Premi

BANDERINS ACONSEGUITS