Falla Cid-Trinitat (Blasco Ibáñez) 1933

Fallera Major

Consuelo Pardo i Torregrosa

President

Emilio Llanderal i Puchades

Monument

LEMA:       Tres coses de Xàtiva

ARTISTA:  Francisco Climent Mata

BANDERINS ACONSEGUITS