Falla Carrer Menor 1936

Fallera Major Infantil

Teresa Canet

President Infantil

Joaquin Navarro

Monument infantil

LEMA:        La Degollà

ARTISTA:    Francisco Climent Mata