Falla Abú Masaifa 2001

Fallera Major

Amparo Fuentes Castelló

President

Rafael Vila García

Fallera Major Infantil

Daniela Fuentes i Vercher

President Infantil

Aitana Montagud Gironés

Monument

LEMA:       Sorpreses a tot arreu

ARTISTA:  Xavier Herrero Martínez

SECCIÓ:    Especial

PREMI:      Accèssit

Monument infantil

LEMA:        Passeig pel camp

ARTISTA:   Alfredo Bernat Cano

SECCIÓ:     Primera

PREMI:       2n Premi

BANDERINS ACONSEGUITS