Falla Abú Masaifa 1998

Fallera Major

Cristina Roselló Giménez

President

Rafael García Vila

Fallera Major Infantil

Paula Perucho Sanchis

President Infantil

Juanjo Signes Romero

Monument

LEMA:       Cultura per a tots

ARTISTA:  Miguel Angel Gozalbes Moracho

SECCIÓ:    Segona

PREMI:      Accèssit

Monument infantil

LEMA:        Campanades al cel

ARTISTA:   José L. Angulo Cuenca

SECCIÓ:     Primera

PREMI:       1r Premi (Millor monument infantil)

BANDERINS ACONSEGUITS