Falla Abú Masaifa 1996

Fallera Major

Lola Fabra Peris

President

Rafael García Vila

Fallera Major Infantil

Leyre Sánchez Casamayor

President Infantil

Guillermo Sala Guillem

Monument

LEMA:       Xàtiva meravellosa

ARTISTA:  Miguel Angel Gozalbes Moracho

SECCIÓ:    Primera

PREMI:      4t Premi

Monument infantil

LEMA:        La risa de la inocència

ARTISTA:   José L. Angulo Cuenca

SECCIÓ:     Especial

PREMI:       1r Premi

Ninot d'Exposició Infantil

 

ARTISTA:   José L. Angulo Cuenca

SECCIÓ:     Especial

PREMI:       1r Premi

BANDERINS ACONSEGUITS