Falla Abú Masaifa 1986

Fallera Major

Rosa Giménez Sanz

President

Ramiro Teruel Gavidia

Fallera Major Infantil

Cristina Borrás Hilario

President Infantil

Juan Albiñana Rico

Monument

LEMA:       La lluita per la falla

ARTISTA:  La Comissió

SECCIÓ:    Tercera

PREMI:      2n Premi

Monument infantil

LEMA:        Naiximent de la falla

ARTISTA:   La Comissió

SECCIÓ:     Tercera

PREMI:       4t Premi

BANDERINS ACONSEGUITS